Plastová okna

Výběr plastových oken

Při výběru plastových oken je důležité sledovat nejen počet komor plastového profilu, ale i další jeho vlastnosti. Dnes platí za standard pětikomorový profil. Ovšem nelze obecně říci, že čím více komor tím lépe. Nejen že více komorové profily celkově zvětší hloubku okna na „nestandardní“, prodraží jejich instalaci, ale mohou také z estetického hlediska působit rušivě. Přitom jejich izolační vlastnosti nemusí vždy být lepší než u profilů s nižším počtem komor. Záleží totiž na celé konstrukci profilu, tloušťce jeho stěn, počtu těsnících gum. Proto se při výběru plastových oken nerozhodujte pouze podle počtu komor, ale podle celkových izolačních vlastností profilu.

Z tohoto důvodu je důležité sledovat hodnotu takzvanému součinitely(koeficientu) prostupnosti tepla (U), který udává, kolik tepelné energie ve wattech předá jeden metr čtvereční materiálu za hodinu, pokud teplotní rozdíl mezi teplou a studenou stranou činí 1 kelvin. Právě na tuto hodnotu by měl být při výběru plastového okna kladen velký význam.

Velmi důležité je také sledovat izolační hodnoty u skleněných výplní plastových oken, protože tvoří největší kontaktní plochu z exterierem.  Naše okna jsou standartně zasklena izolačními dvojskly s koeficientem U=1,1W/m2K o tloušce 24mm. Na přání dodáváme také trojskla o tloušťkách od 36 mm s koeficienty od U=0,7W/m2K a nižšími. Proto se nezapomeňte podívat do části věnované zasklení.